مدیریت منابع علمی و لزوم آن برای پژوهشگران ( معرفی نرم افزار پژوهیار )

برای ورود به کلاس آنلاین ابتدا نام و نام خانوادگی خود را وارد کرده و کد دسترسی : 123456 وارد نمائید و سپس

بر روی گزینه پیوستن کلیک نمائید.